Meritve na SN kablih

Izvajamo tudi preglede na NN in SN kablih, kateri se preverjajo pred priklopom, da ni prišlo do poškodb izolacije pri transportu, polaganju oz. zasipavanju. To so visokonapetostni preizkusi na terenu, kjer se z določenimi metodami testira izolacijska trdnost.

Za izvedbo meritve se uporablja VLF metoda z frekvenco 0,1Hz oziroma DC za plašče kabla.