• Polje cesta XXXII/45, LJUBLJANA, SLOVENIJA

  Zdravstvene ustanove

 • UKC Maribor
 • UKC Ljubljana
 • Splošna bolnišnica Murska Sobota
 • Ortopedska bolnišnica Valdoltra
 • ZD Metelkova
 • ZD za študente v Ljubljani

 • Farmacija

 • Sartorius BIA Separations d.o.o.
 • Krka d. d.
 • Lek d. d.
 • Bayer AG

 • Ex objekti

 • Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje
 • Mitol, tovarna lepil, d.o.o
 • LOGO bencinski servis d.o.o.
 • TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.
 • Petrol d.d.
 • Maxen - M - ENERGIJA, d.o.o.

  Industrija

 • Revoz d.d.
 • Papirnica Vevče d.o.o.
 • Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
 • Paloma, higienski papirji, d.d.
 • Olma proizvodnja kemičnih izdelkov, d.d.
 • Sika d.o.o.
 • Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik
 • Energetika Ljubljana d.o.o.
 • JP VOKA SNAGA d.o.o.
 • Merkur d.d.

 • Preostali manj zahtevni objekti

 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za javno opravo
 • Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 • Javna agencija za civilno letalstvo
 • Osnovne šole
 • Vrtci