Meritve strelovodne zaščite

Za uspešno zaščito pred delovanjem strele izvajamo vizualne preglede, ki jih dopolnimo z meritvami in podamo mnenje o ustreznosti.

Poleg pregleda zunanje strelovodne zaščite pred delovanjem strele preverimo še ustreznost izvedbe notranje zaščite in njene parametre.